ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ!
Αγωνιζόμαστε για την "ΣΥσπείρωση της ΡΙΖοσπαστικής Αριστεράς" στην κατεύθυνση της κοινής δράσης στους μαζικούς χώρους και τα κοινωνικά κινήματα, και παράλληλα για την πολιτική της συγκρότηση σε ένα ενιαίο αμεσοδημοκρατικό πολιτικό φορέα

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

Ανακοίνωση του ΝΑΡ για την πολιτική-εκλογική πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ προς δυνάμεις του Μ.Α.Α.Ανακοίνωση
με αφορμή την πολιτική-εκλογική πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
προς δυνάμεις του Μ.Α.Α.Με την άλλη αριστερά και αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα ανατροπής
ενάντια στην χούντα ΕΕ, ΔΝΤ, κεφαλαίου

1.   Το ΝΑΡ θεωρεί ότι η συζήτηση που άνοιξε για την δυνατότητα πολιτικής-εκλογικής συμπόρευσης ανάμεσα στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ και δυνάμεις του Μετώπου Αλληλεγγύης και Ανατροπής (ΜΑΑ) ήταν συνολικά θετική. Διότι έθεσε, με ανοικτό τρόπο, στην κοινή συζήτηση και δοκιμασία ορισμένα σημαντικά ζητήματα της πολιτικής συζήτησης και αντιπαράθεσης στην αριστερά και στην κοινωνία. Αποκάλυψε σημαντικές συγκλίσεις αλλά και αποκλίσεις. Συνολικά ο διάλογος ανάμεσα στα δύο αυτά ρεύματα γίνεται σήμερα από πολύ καλύτερες θέσεις.

2.   To ΝΑΡ, θεωρεί θετικό γεγονός την υιοθέτηση από το Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής (ΜΑΑ) της θέσης για αποχώρηση από την ευρωζώνη. Δημιουργεί προϋποθέσεις πολιτικής συμπόρευσης σε ένα κομβικό πολιτικό ζήτημα. Είναι σημαντικό βήμα, που σχετίζεται με το αποφασιστικό δυνάμωμα των αντι-ευρώ και αντι-ΕΕ αντιλήψεων σε πλατιά τμήματα της κοινωνίας. Αλλά και με τις προσπάθειες που έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα και είχαν συμπυκνωθεί σε κοινή συμβολή αγωνιστών του ΜΑΑ και δυνάμεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας κατά του ευρώ και της ΕΕ και στη συσπείρωση γύρω από τη θέση για αποδέσμευση από τον ιμπεριαλιστικό αυτό μηχανισμό. Αποτελεί μια ακόμα ένδειξη, ότι τα πράγματα αλλάζουν μέσα στον κόσμο της αριστεράς, παρά την ακινησία των ηγεσιών και εν προκειμένω τον δογματική υποστήριξη της ΕΕ και της ευρωζώνης από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπογραμμίζει την αναγκαιότητα που υπάρχει, η αντικαπιταλιστική αριστερά να υποστηρίζει με αυτοπεποίθηση και ουσιαστικό τρόπο τις θέσεις της και το αναγκαίο πρόγραμμα για την κοινωνία.

3.   Η αλλαγή θέσης του ΜΑΑ για την ευρωζώνη, προκάλεσε όπως ήταν φυσικό, κλυδωνισμούς και αποχωρήσεις, με ολωσδιόλου αντίθετες τοποθετήσεις για την ΕΕ. Μας δημιουργεί επίσης ιδιαίτερο προβληματισμό, η εκ των υστέρων αλλαγή της θέσης για ‘’αποχώρηση από ευρωζώνη και ΕΕ με σοσιαλιστική προοπτική’’, η οποία είχε ήδη δημοσιευτεί και μας είχε κοινοποιηθεί, σε ‘’αποχώρηση από την ευρωζώνη με σοσιαλιστική προοπτική’’ και μάλιστα αφού είχε ολοκληρωθεί η σχετική συλλογική διαδικασία του ΜΜΑ. Όλα αυτά, φανερώνουν τις μεγάλες αντιφάσεις και ταλαντεύσεις τμημάτων αυτού του χώρου και αναδεικνύουν διεργασίες που είναι ακόμη σε εξέλιξη και υπό διαμόρφωση. Δημιουργούν ελπίδες αλλά και ερωτήματα για τη δυνατότητα προβολής με συνεκτικό τρόπο μιας αντι-ΕΕ τοποθέτησης, χωρίς παλινωδίες, αμφισημίες, διπλές αναγνώσεις.

4.   Στο ερώτημα μιας συνολικής πολιτικής –ή/και εκλογικής συνεργασίας- η ΑΝΤΑΡΣΥΑ τοποθετήθηκε με σαφή τρόπο, και με αρχές, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Δύο ήταν οι βασικές πλευρές αυτής της τοποθέτησης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τις οποίες το ΝΑΡ στήριξε και στηρίζει, όπως εκφράστηκαν στο γράμμα του ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ προς τους τρείς συντρόφους του ΜΑΑ, στις 7/4/12.
Πριν από όλα - και σωστά- τέθηκε η ανάγκη για ένα αντικαπιταλιστικό, αντι-ΕΕ πρόγραμμα. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρότεινε την συμπόρευση εκείνων των δυνάμεων, που στο ένα ή στον άλλο βαθμό, με τον δικό τους τρόπο εννοείται, προσεγγίζουν ένα αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα πάλης και την ανάγκη για ένα αγωνιστικό μέτωπο ρήξης και ανατροπής, μαζί με κρίσιμες πολιτικές οριοθετήσεις. Αυτές αφορούν την ανάγκη εξόδου από ευρώ και ΕΕ, τη διαγραφή του χρέους, τις εθνικοποιήσεις, αυξήσεις μισθών και άλλα άμεσα αντικαπιταλιστικά μέτρα κατά του κεφαλαίου και υπέρ των εργαζομένων και άλλα. Τα σημεία αυτά ασφαλώς και δεν συνιστούν το σύνολο του αντικαπιταλιστικού προγράμματος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αλλά αφετηρίες πολιτικής συνεργασίας με ευρύτερες δυνάμεις της αριστεράς.

Το δεύτερο κομβικό ζήτημα που υποστηρίξαμε ως ΝΑΡ και έθεσε δημόσια η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ήταν η ανάγκη συμβολής στην προσπάθεια οικοδόμησης μιας άλλης αριστεράς. Υποστηρίξαμε πως η πορεία αυτή πρέπει να εντάσσεται με σαφήνεια στην προσπάθεια ανατροπής των συσχετισμών και αλλαγής της κατάστασης στην Αριστερά. Αυτό ανταποκρίνεται στους πόθους του κόσμου της αριστεράς, που θα έβλεπε με καχυποψία κάθε εγχείρημα συνεργασίας που δεν πείθει ουσιαστικά ότι υπερβαίνει τον ορίζοντα ευκαιριακών συμπράξεων ή αξιοποιείται ως μοχλός άσκησης πίεσης ή διόρθωσης της πολιτικής άλλων δυνάμεων της Αριστεράς και αυτό ανεξάρτητα από τις προθέσεις, των όσων συμμετέχουν σε αυτό. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο γράμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ‘’Η οικοδόμηση μιας ισχυρής μετωπικής αντικαπιταλιστικής αριστεράς προϋποθέτει ρήξη με την αυτάρκεια και τους μοναχικούς δρόμους, αλλά και ρήξη με κάθε ευκαιριακή σύμπραξη που δεν οδηγεί παρά σε ήττες, απογοητεύσεις και νέες διασπάσεις.’’

Ως ΝΑΡ, τονίσαμε ιδιαίτερα αυτή την πλευρά, διότι υπήρχε σαν δεδομένο η ρητά διατυπωμένη επιδίωξη να «διατηρηθεί το ΜΑΑ» από κοινού με δυνάμεις οι οποίες στρατεύονται σαφώς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η δημιουργία ενός «συνεχούς», ΣΥΡΙΖΑ, ΜΑΑ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, δημιουργεί εύλογες πολιτικές δυσπιστίες σε ένα ευρύτερο δυναμικό σε σχέση με την σταθερότητα και τη φερεγγυότητα της επιδίωξης για μια άλλη αριστερά ή της πιθανότητας η επίδραση «σε μετεκλογικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ», να πισωγυρίσει σε μια μάχη συσχετισμών εντός-εκτός του συγκεκριμένου σχηματισμού, προοπτική στην οποία δεν μπορεί και δεν πρέπει άμεσα ή έμμεσα να εμπλακεί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

5.   Στην πολιτική πρόσκληση συμπόρευσης που απεύθυνε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, δόθηκε απάντηση με την επιστολή των τριών μελών του ΜΑΑ. Την τελευταία, την θεωρούμε θετική για τις δυνατότητες συνεργασίας με δυνάμεις και αγωνιστές αυτού του ρεύματος. Αντικειμενικά όμως δεν μπορεί να αποτελέσει συλλογική πολιτική δέσμευση για το ΜΑΑ ή τμήμα του. Αυτή η τοποθέτηση, αδυνατεί αντικειμενικά, λόγω των αντιθετικών πολιτικών σχεδιασμών που υπάρχουν στο ΜΑΑ, να είναι σαφής ως προς το ποιούς εκπροσωπεί και σε ποια βάση αποδέχεται ή προτείνει ‘’εκλογική συνεργασία’’. Θεωρούμε, επομένως, ότι το όποιο ενωτικό εγχείρημα δεν πρέπει να είναι ευάλωτο σε πρακτικές προσωπικών τοποθετήσεων, χειρισμών και δημόσιων θέσεων κατά περίπτωση και χωρίς δεσμεύσεις. Έχει αποδειχτεί, άλλωστε, πόσο επιζήμιες είναι τέτοιες πρακτικές για το λαϊκό κίνημα και την αριστερά.
 Όλα αυτά σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκούς χρόνου για την στοιχειώδη ανάπτυξη της προγραμματικής συζήτησης, σε σημαντικά ζητήματα, όπως η σχέση της εξόδου από την ΟΝΕ με τη στάση απέναντι στην ΕΕ και η σύνδεση της εξόδου από το ευρώ και την ΕΕ με ένα συνολικό αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα και ένα άλλο «επαναστατικό σχέδιο για την κοινωνία». Σε συνδυασμό και με τις αντιφάσεις και ανεπάρκειες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μαζί και του ΝΑΡ, δεν επιτρέπουν την επίτευξη του στόχου μιας εκλογικής συμπόρευσης. Η εκτίμηση μας είναι ότι μια εκλογική συνεργασία με τέτοια προβλήματα και αμφισημίες σε κρίσιμα θέματα θα τραυμάτιζε την ίδια τη συμπόρευση και την προοπτική της, και τα συμπράττοντα μέρη. 

6.   Σε κάθε περίπτωση, υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, για την όσο γίνεται ευρύτερη συνεργασία και σε εκλογικό επίπεδο, με τις προϋποθέσεις που δημόσια έχει καταθέσει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, με τη συμμετοχή αγωνιστών του κινήματος και της Αριστεράς, που θα υπογραμμίζουν τον ενωτικό, ανατρεπτικό και ριζοσπαστικό χαρακτήρα της συνεργασίας.

7.      Τιμούμε, παρά τις διαφωνίες μας, τις πολιτικές τοποθετήσεις άλλων οργανώσεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, για το ζήτημα της εκτίμησης των διεργασιών στο ΜΑΑ. Κατά τη γνώμη μας, οι στέρεες και σαφείς δημόσιες θέσεις, αποτελούν την αναγκαία προϋπόθεση για τα αναγκαία άλματα. Οι κατακτήσεις που υπάρχουν είναι ήδη σημαντικές και χρήσιμες για την επόμενη μέρα. Θα μπορούσαν να ήταν σημαντικότερες. Υπάρχουν τα πολιτικά όρια του ΜΑΑ ως σύνολο, που δεν μπορούν να προσπεραστούν εύκολα. Υπήρξε και υπάρχει σε δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ υποτίμηση του ζητήματος της ΕΕ, στο όνομα ενός γενικόλογου ‘’αντικαπιταλισμού’’. Υπάρχει υποτίμηση της ανάγκης να διευρύνεται το ρεύμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς όχι μόνο με αγωνιστές, αλλά και με ρεύματα που διαφοροποιούνται από τον κορμό της κοινοβουλευτικής αριστεράς και της ανάγκης η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να έχει μια ενεργητική τακτική στην κατεύθυνση αυτή. Υπήρξε και υπάρχει σε άλλες δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ταλάντευση ανάμεσα στην ξεκάθαρη κοινή τοποθέτηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για’’ έξω από το ευρώ και την ΕΕ, με αντικαπιταλιστική διεθνιστική λογική’’ και στο αίτημα για ‘’αποχώρηση από την ευρωζώνη’’. Υπάρχει ακόμα υποτίμηση του αντικαπιταλιστικού προγράμματος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σαν στέρεη βάση της πολιτικής της και της πολιτικής των συμμαχιών. Αυτές οι διαφορές πρέπει να συζητηθούν συντροφικά και δημόσια, με αδιαπραγμάτευτη υποστήριξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του πολιτικού της σχεδίου, χωρίς προσφυγή στον γνωστό τακτικισμό και τον διαγκωνισμό μεταξύ οργανώσεων, που φθείρει τις συλλογικές προσπάθειες.

8.      Το ΝΑΡ θα συμβάλει στις προσπάθειες ανώτερης πολιτικής συνάντησης του αντικαπιταλιστικού, αντι-ΕΕ και ανατρεπτικού δυναμικού και κοινής δράσης της αριστεράς, με κριτήριο την συμβολή σε ένα αναγκαίο πολιτικό πρόγραμμα ανατροπής. Το κάνουμε, έντιμα, δημόσια, με τοποθετήσεις αρχών, συλλογικά διαμορφωμένες μέσα και από το Πανελλαδικό Σώμα της οργάνωσης μας. Θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, στην μάχη των εκλογών, αλλά κυρίως και μετά από αυτές. Σε αυτό το δρόμο καλούμε και τους συντρόφους από το ΜΑΑ που στηρίζουν την θέση για αποχώρηση από την ευρωζώνη και βλέπουν την ανάγκη μιας άλλης αριστεράς, να συμβάλλουν με όποιο τρόπο θεωρούν πρόσφορο.

Νέο Αριστερό Ρεύμα, Αθήνα, 11/4/2012

13 σχόλια :

 1. Καλά κρασιά σ. του ΝΑΡ, και ραντεβού στα γουναράδικα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όποιος δε θέλει να ζυμώσει,
  δέκα μέρες κοσκινίζει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τα μάζεψε τα ψηφάκια η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Γιατί όταν έχεις παραδοθεί και λες "Πάρτε με. Συμφωνώ σε όλα μαζί σας" γιατί μετά να μην ψηφίσεις; Επειδή δεν είσαι στο ψηφοδέλτιο;
  Βέβαια, δεν είναι και πολλά τα ψηφάκια. 80 άτομα ήταν στη σύσκεψη του ΜΑΑ και όλες οι συνιστώσες εκτός. Έχουν μείνει ο Γαλάνης με το ολιγομελές γκρουπ του και οι πολύ φανατικοί οπαδοί του Αλαβάνου.
  Ο Αλαβάνος είναι έξυπνος άνθρωπος. Πως δέχτηκε όλη αυτή την ανόητη, εξεφτελιστική, τυχοδιωκτική και αποτυχημένη κίνηση;
  Περιμένω κάποια κίνηση από αυτόν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μα έιναι κι ένα μονοπάτι πονηρό,
   που πάει ντουγρού στην κατηφόρα τη μεγάλη

   Διαγραφή
 4. Καλό Πάσχα!

  Οι εξελίξεις ήταν αναμενόμενες για την συνεργασία με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ για όποιον είχε στοιχειώδη σχέση με την πραγματικότητα. Τα πολιτικά σχέδια του ΝΑΡ και του ΣΕΚ που αποβλέπουν σε αυτόνομες οικοδομήσεις, όχι μόνον είναι ανταγωνιστικά με τέτοιου τύπου προτάσεις - γιατί η αποδοχή τους τα θέτει με πρακτικούς όρους υπό αμφισβήτηση και ακύρωση - αλλά είναι ανταγωνιστικά και προς το ίδιο το εγχείρημα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Είναι επίσης προφανές, ότι μετά τις εκλογές η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα βρεθεί σε βαθιά κρίση...

  Η γνωστή “κλίκα” των τριών – Αντωνίου, Γαλάνη, Παπουλή - ελπίζω τουλάχιστον να κάνει την αυτοκριτική της για τις λαθεμένες εκτιμήσεις και τις επιλογές της. Η ζωή προχωράει συνήθως με λάθη, αρκεί να αντιλαμβανόμαστε την σημασία τους. Απ' αυτή την σκοπιά, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών ήταν θετικές γιατί έκαναν πολύ κόσμο να αντιληφθεί τις αυταπάτες του σε σχέση με διάφορα πολιτικά μορφώματα, αλλά και την πραγματική πλευρά της μικροπολιτικής, η οποία συνήθως μένει θαμμένη πίσω από τις κουρτίνες και τις κλειστές πόρτες...

  Γιώργος Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ολα αυτά έχουν την κωμική τους πλευρά, που δεν είναι μικρή. Τρατζικ!!!!! Αλλά.... σύντροφοι όπου είναι ο καθένας ας προετοιμαστούμε για αυτά που έρχονται. Μετά τις εκλογές και ανάλογα τα αποτελέσματα, θα βρεθούμε μπροστά σε καθήκοντα που μας υπερβαίνουν. Ας αναλογιστούμε λοιπόν. Αλλά και στις πιο κρίσιμες στιγμές να μην χάνουμε το χιούμορ μας! Τράτζικ!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΟΤΑΝ ΤΑΡΑΖΕΙΣ ΤΑ ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΑ ΝΕΡΑ,
  ΤΟΤΕ ΒΓΑΙΝΕΙ Η ΜΠΟΧΑ.

  -Η στάση του ΝΑΡ βοηθάει στην πολιτικοποίηση των σχέσεων μεταξύ οργανώσεων, Μετωπικών σχημάτων, ανένταχτων(μη οργανωμένων).
  -Μετά το κίνημα των πλατειών, το "σχέδιο" που κυκλοφορούσε μεταξύ των "πρώην καθοδηγητών της ΚΟΕ" Γαλάνη και ΣΙΑ, ΑΡΑΝ, ΑΡΑΣ και ολίγον Λαφαζάνης(που τους άδειασε σύμφωνα με τα γραφόμενά τους), προχώρησε το δεύτερο βήμα τους στο πουθενά.
  Ο Γαλάνης, αφού δεν άντεξε ούτε μια ώρα να είναι απλό μέλος της ΚΟΕ και αποχώρησε(καθαιρέθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία της οργάνωσης του για τις ασχήμιες του), ανακάτεψε και το ΜΑΑ.
  Στη συνδιάσκεψη του ΜΑΑ δεν ενημερώνει τους συμμετέχοντες για την επιστολή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και την εμφάνισε μετά, αφού υιοθετήθηκε η θέση για το "Ευρώ" από 80 μέλη. Οι προηγούμενες θέσεις είχαν υιοθετηθεί από 300 μέλη.
  Εμφανίζεται σα να είναι αντιπρόσωπος του ΜΑΑ χωρίς να τον έχει εξουσιοδοτήσει κανένας και συζητάει εκφράζοντας ποιους;
  Ενώ η θέση του ΜΑΑ για τις εκλογές είναι γενικά στηρίζουμε Αριστερά.
  Παράλληλα κάνουν την εμφάνισή τους και ΑΡΑΝ, ΑΡΑΣ μετά τη συνδιάσκεψη. Που ζητούν από ποιον τι;
  Όλη η υπόθεση το μόνο που κατάφερε ήταν να δηλητηριάσει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις στο ίδιο το ΜΑΑ και να οδηγεί τον καθένα να κυττά καχύποπτα οποιεσδήποτε προτάσεις συνεργασίας.
  Τέτοιες συμπεριφορές οποιουδήποτε πρέπει να στηλιτευτούν.
  Το ερώτημα είναι:
  Στην προεκλογική περίοδο θα υπάρξει σύμπνοια των αριστερών δυνάμεων υπεράσπισης της δημοκρατίας;
  Θα υπάρξει συνενόηση ή ο κύριος εχθρός θα είναι οι άλλες αριστερές δυνάμεις;
  Είναι το κύριο στις 6 Μάη να μην υπάρχει Μνημονιακή Κυβέρνηση;
  Θα προετοιμαστούμε ώστε στις 7 Μάη ο Ράιχενμπαχ και η παρέα του να πάρουν δρόμο από τα υπουργεία;
  Ποια θα είναι η αντίδραση μας όταν 6-7 Μάη η Λαγκάρντ θα μιλάει πάλι για χρεοκοπία;
  Ή έχουμε την αντίληψη της ηγεσίας του Περισσού:άντε να βγει Μνημονιακή Κυβέρνηση με το Κόμμα αυξημένο σε ποσοστά και μετά θα φταίει ο ενσωματωμένος λαός και η πλέμπα;
  Αν στις 6 Μάη έχουμε Μνημονιακή Κυβέρνηση με αυτή την κατάσταση πνευμάτων στην Αριστερά, δεν θα μείνει κολυμπιθρόξυλο εκτός από κάποια καφενεία και μερικούς συνδικαλιστές(άλλωστε "χρήσιμοι" είναι).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κάνεις κάποιο λάθος για τις επαφές της ομάδας της ΚΟΕ. Ήταν σε αυτές τις επαφές "παράγοντες-προσωπικότητες" που ετοίμαζαν κείμενο πολιτικής διακήρυξης προς το λαό. Μέσα ήταν και ο Λαφαζάνης αλλά και μεγαλοστελέχη- παράγοντες του ΝΑΡ.
   Απ΄ότι ξέρω δεν ήταν η ΑΡΑΣ.
   Ρώτησε και την ΚΟΕ να στα πει καλλίτερα.

   Διαγραφή
  2. Πάντως έχει πλάκα να αυτοπροσδιορίζονται σαν πρώην ΚΟΕ. Αλλιώς πως θα τους δώσει κανείς σημασία . Γιατί δεν βγαίνουν σαν παρέμβαση ;

   Ο Γαλάνης και οι λοιποί θα έχουν πάθει μεγάλη πλάκα. Νόμιζαν ότι με πορδές βάφονται αυγά.

   Μήνες τώρα λένε ότι γίνονται κρυφές διεργασίες μέσα στην αριστερά και εννοούσαν τις συζητήσεις για διάσπαση της ΚΟΕ ,για να φύγει ο Λαφαζάνης από ΣΥΝ για για να πιεστεί η Ανταρσύα σε ένα πιο ενωτικό σχήμα.

   Όλες οι πολιτικές εκτιμήσεις τους πέσανε έξω.

   Από τη ΚΟΕ έφυγε μία ολιγομελή ομάδα , ο Λαφαζάνης παραμένει στο ΣΥΝ, η Ανταρσύα κατεβαίνει σαν Ανταρσύα.

   Η αντίληψη ότι τα μέτωπα χτίζονται σε κλειστά δωμάτια με κλειστές διεργασίες από τους "αρχηγούς" αυτό είναι που έχει αποριφθεί και δεν λένε να το καταλάβουν.

   Κρίμα γιατί 2-3 από δαύτους ήταν ικανοί.

   Αλλά το θέμα δεν είναι να είναι ειδικοί αλλά κόκκινοι.

   Διαγραφή
 7. Τελικα το ερωτημα παραμενει, η αριστερα των κινηματων, του αγωνα και της συμπορευσης με τα κοινωνικα λαικα κινηματα.......τι ακριβως κανει στην Αμυγδαλεζα??

  Χαλαει φαινεται το αριστερο προφιλ τυχον συμπαρασταση στους εκει κατοικους
  ΔΕΝ χωρανε στις 'ταξικες' αναλυσεις της επαναστατικης αριστερας τετοια κινηματα

  'Σφοι' ουτε που σας νοιαζει ε?
  Κανα ψηφαλακι μονον

  Αληθεια σε τι διαφερει η Κερατεα απο την Αμυγδαλεζα?? Λιγοι τονοι υποκρισιας μονον

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Για μια - ακόμα - ευκαιρία που χάθηκε..
  PDFΕκτύπωσηE-mail

  H Aριστερά έχασε άλλη μια ευκαιρία σε μια κρίσιμη περίοδο. Η άρνηση της πλειοψηφίας των δυνάμεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ (ΝΑΡ,ΣΕΚ,ΟΚΔΕ Σπάρτακος) να συνεργαστούν και εκλογικά με τις δυνάμεις του ΜΑΑ αποδυναμώνει την κατεύθυνση που η ίδια η ΑΝΤΑΡΣΥΑ παλεύει όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέσα στο κίνημα: την υποστήριξη ενός σχεδίου άμεσης διεξόδου από την κρίση προς όφελος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων με παύση πληρωμών/διαγραφή του χρέους-έξοδο από το ευρώ και την ΕΕ-εθνικοποιήσεις τραπεζών και στρατηγικών επιχειρήσεων με εργατικό και λαϊκό έλεγχο-απαγόρευση απολύσεων-αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Μιας διεξόδου που θα επιβληθεί με τον αγωνιστικό καταναγκασμό του κινήματος και που ανοίγει διάπλατα το δρόμο για να περάσει ο πλούτος και η εξουσία στα χέρια των εργαζομένων. Όταν σ’αυτό το πλαίσιο υπάρχει συμφωνία δεν υπάρχει καμία δικαιολογία (ούτε χρονική) για να μην προχωρήσουν συνεργασίες χωρίς αποκλεισμούς και σε ισότιμη βάση. Υπάρχουν μόνο ευθύνες, συλλογικές και ατομικές. Υπάρχουν μόνο αγκυλώσεις και μικροηγεμονισμοί. Εμείς από τη μεριά μας ξέρουμε ότι και έφικτο ήταν και αναγκαίο να βαδίσουμε μαζί με τις συντρόφισσες και τους συντρόφους του ΜΑΑ που υποστηρίζουν την ίδια κατεύθυνση. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την ενδυνάμωση αυτής της κατεύθυνσης, αυτού του πολιτικού σχεδίου, του μόνου που μπορεί άμεσα να εφαρμοσθεί στην πράξη, του μόνου που μπορεί να αναδιατάξει τους συσχετισμούς υπέρ των δυνάμεων της εργασίας. Θα παλέψουμε και στις εκλογές αυτό το σχέδιο να γίνει κτήμα ευρύτερων λαϊκών μαζών μέσα από την καμπάνια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Θα συνεχίσουμε (αταλάντευτα) να αντιμαχόμαστε απόψεις που υποτιμουν τους άμεσους πολιτικούς στόχους και παραπέμπουν την επίτευξή τους στο επέκεινα (της λαϊκής εξουσίας, της ανατροπής των συσχετισμών στην ΕΕ, της επανάστασης και του κομμουνισμού). Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε έτσι ώστε να ενωθούν σε μια κοινή μετωπική συγκρότηση όλοι όσοι το υποστηρίζουν, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, δυνάμεις του ΜΑΑ, αλλά και μια σειρά άλλων δυνάμεων που λόγω των δικών τους αγκυλώσεων παραμένουν εγκλωβισμένοι σε άλλες λογικές.

  http://www.aras.gr/nea/aristera/70-antarsya-maa

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. παιδιά να 'στε καλά! Μέσα στη μαυρίλα των ημερών γελάει το χειλάκι μας με τα καραγκιοζιλίκια των διαφόρων κωλοτουμπιστών. Όμως μην τα πείτε παραέξω γιατί έχουν βγει και οι ντομάτες..Αιδώς Γελοίοι! Καλή Ανάσταση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. αυτό το Κείμενο τα λέει όλα!!!

  Μια Προσωπική Απάντηση στην Ανακοίνωση του ΝΑΡ :

  http://vathikokkino.com/2012/04/%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89/

  ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή


ΑΛΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ