ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ!
Αγωνιζόμαστε για την "ΣΥσπείρωση της ΡΙΖοσπαστικής Αριστεράς" στην κατεύθυνση της κοινής δράσης στους μαζικούς χώρους και τα κοινωνικά κινήματα, και παράλληλα για την πολιτική της συγκρότηση σε ένα ενιαίο αμεσοδημοκρατικό πολιτικό φορέα

Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022

Οι "γκρίζες ζώνες" στον Έβρο
Οι εθνικές κουτοπονηριές και διεθνή προβληματάκια  για τα σύνορα της χώρας στον Έβρο...

To geodata.gov.gr προσφέρει ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες για την Ελλάδα, αποτελώντας έναν εθνικό κατάλογο ανοικτών δεδομένων, μία INSPIRE-συμβατή Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, καθώς και μία ισχυρή υποδομή για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από ανοικτά δεδομένα.

Μπορείτε ελεύθερα να δημοσιεύσετε, να ανακαλύψετε, να επαναχρησιμοποιήσετε, καθώς και να απεικονίσετε τα δημοσιευμένα δεδομένα.

Του Γιώργου Καλαντζόπουλου

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικολάος Παναγιωτόπουλος στην προσπάθειά του να καλύψει την απαράδεκτη στάση της Κυβέρνησης για την μη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες στον Έβρο, ανέδειξε παράλληλα και την ανικανότητα της κυβέρνησης να διαχειριστεί κάποια άλλα ζητήματα που αποκαλύπτουν πραγματικές ελλείψεις της κρατικής διαχείρισης, οι οποίες εκτός των άλλων, προκαλούν το γέλιο…

Στην απάντηση σε σχετική επερώτηση στην βουλή (6881//289/17-08-2022) ο κ. Υπουργός μεταξύ άλλων αναφέρει (αν σας φανεί κάπως βαρετή και αρκετά τεχνοκρατική, παραλείψτε την ανάγνωσή αυτής της αναφοράς και προχωρήστε παρακάτω):

Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ), χρησιμοποιώντας το σύνολο των γεωδαιτικών και τοπογραφικών δεδομένων που διαθέτει διαχρονικά στο αρχείο της, ψηφιοποίησε τη γραμμή των Ε/Τ συνόρων στα συστήματα ΕΓΣΑ’87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987) και WGS84 (World Geodetic System 1984), μετά -2- ./. από κατάλληλη γεωγραφική προσαρμογή των χαρτών του Πρωτοκόλλου της Επιτροπής Διαχάραξης των Ε/Τ Συνόρων του 1926. Η ανωτέρω προσδιορισθείσα Ε/Τ συνοριακή γραμμή χρησιμοποιείται από την Ελληνική πλευρά (ΓΥΣ, Κτηματολόγιο, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΟΠΕΚΕΠΕ, κ.λπ.). Τα σημεία με συντεταγμένες 41°16’23.99"Ν, 26°25’45.72’’Ε (σημείο «1»), 41°16'23.2"Ν, 26o25'45.4"Ε (σημείο «2») και 41°16’21.2"Ν, 26°25’41.5"Ε (σημείο «3»), όπως αποτυπώνονται στα σχεδιαγράμματα που κατατίθενται συνημμένα στο παρόν, προσδιοριζόμενα στο σύστημα συντεταγμένων WGS’84, το οποίο είναι το σύστημα που χρησιμοποιείται στους περισσότερους χάρτες του διαδικτύου (π.χ. Google Maps, Google Earth, κ.λπ.), αναφέρονται στη νησίδα του ποταμού Έβρου στην περιοχή Κισσαρίου.

-  Από την αυτή την δήλωση, εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι μια παραδοχή του κ. Υπουργού: ότι υπάρχει ψηφιακό υπόβαθρο της συνοριακής γραμμής και χρησιμοποιείται από διάφορες υπηρεσίες του κράτους, ΓΥΣ, Κτηματολόγιο, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ.

Ας δούμε λοιπόν πως χρησιμοποιούν οι διάφορες κρατικές υπηρεσίες αυτό το ψηφιακό υπόβαθρο, το οποίο έχουν στην κατοχή τους σύμφωνα με την δήλωση του κ. Υπουργου.

1. Η ΓΥΣ, η οποία είναι υπεύθυνη την παραγωγή του, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι χρησιμοποιεί ένα ψηφιακό υπόβαθρο της συνοριακής γραμμής ως στοιχείο θέασης στην δική της γεωπύλη:


Αυτό το ψηφιακό υπόβαθρο δείχνει πράγματι ότι συνοριακή γραμμή διαμοιράζει την νησίδα στον Έβρο και απεικονίζει την συνοριακή γραμμή όπως αυτή περιγράφεται στην απάντηση του κ. Υπουργού:


Σημείωση: Δεν θα δείτε κατά την είσοδό σας στην εφαρμογή την συνοριακή γραμμή. Θα πρέπει να πατήσετε το πάνω αριστερά κουμπάκι και να ενεργοποιήσετε τα regions. Τότε, αν επιλέξετε το ανάλογο zoom, θα εμφανιστεί η παραπάνω εικόνα.

2. To Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην δική του γεωπύλη


όμως δεν χρησιμοποιείται το ίδιο ψηφιακό υπόβαθρο για την συνοριακή γραμμή, δηλαδή αυτό που επικαλείται ο κ. Υπουργός και χρησιμοποιεί η ΓΥΣ. Όπως θα διαπιστώσετε με τα ίδια σας τα μάτια, κατά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ολόκληρη η νησίδα φαίνεται ότι ανήκει στην Ελληνική επικράτεια:Κυκλοφορούν και άλλες εκδοχές της συνοριακής γραμμής από δημόσιες υπηρεσίες του Ελληνικού κράτους. Κάποιες από αυτές χρησιμοποιούν ως συνοριακή γραμμή αυτή που δείχνει στους χάρτες της η Google, η ESRI είτε άλλες εταιρείες που διαθέτουν ψηφιακά χαρτογραφικά δεδομένα.

Γενικά, υπάρχει μια απλή αρχή για την διαχείριση των ψηφιακών δεδομένων από κρατικούς φορείς, η οποία όπως διαπιστώνεται δεν ισχύει: Την ευθύνη για την πιστοποίηση της ακρίβειας και της πιστότητας των χωρικών δεδομένων, έχει ο φορέας/υπηρεσία η οποία έχει την αρμοδιότητα για την παραγωγή τους. Η ευθύνη για την συνοριακή γραμμή του ελληνικού κράτους ανήκει στην ΓΥΣ. Αυτό, όπως φαίνεται ότι δεν ισχύει στο ελληνικό δημόσιο…

Μήπως όμως με την συγκατάθεση της ΓΥΣ, υπάρχει αυτή πολλαπλότητα των εκδοχών της συνοριακής γραμμής; Το αυτό είναι εύλογο, από την ύπαρξη ενός άλλου ψηφιακού υπόβαθρου της συνοριακής γραμμής, το οποίο μάλιστα αφορά την συμμετοχή της χώρας στην INSPIRE (Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών της ΕΕ). Είναι το μοναδικό αρχείο δημόσιας χρήσης που επαληθεύει τον ισχυρισμό ότι συγκεκριμένη η νησίδα στον Έβρο για την οποία διαμοιράζεται ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, όμως δεν ταυτίζεται με αυτό που χρησιμοποιεί η ΓΥΣ για θέαση στην γεωπύλη της, όπως θα δείξω παρακάτω.

Αυτά τα πρόβλημα με τις πολλαπλές εκδοχές της συνοριακής γραμμής, φαίνεται πως είναι γνωστά στον κ. Υπουργό, γιαυτό προσπαθεί να το παρακάμψει με έναν επικοινωνιακό ελιγμό, ανάλογο με αυτόν που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση στην πρόσφατη αποκάλυψη των τηλεφωνικών υποκλοπών, την γνωστή τακτική της επίκλησης του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Είναι αποκαλυπτικό το παρακάτω απόσπασμα από την απάντησή του στην επερώτηση στην βουλή: “οι προεκτεθέντες σχετικοί Χάρτες Ειδικού Σκοπού, οι οποίοι τηρούνται στη ΓΥΣ, εμπίπτουν σε διαβαθμισμένη κατηγορία και δεν είναι δυνατόν να αποδεσμευτούν μέσω της διαδικασίας του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.” Πράγματι, μπορεί να περιλαμβάνουν διάφορες πληροφορίες, όπως θέσεις στρατιωτικών εγκαταστάσεων κλπ που κρίνονται κρίσιμες για λόγους εθνικής ασφάλειας και εύλογα δεν μπορούν να διατίθενται ελεύθερα. Όμως αυτοί οι χάρτες στην πραγματικότητα δεν απαιτούνται πουθενά για να τεκμηριωθεί η απάντηση του κ. Υπουργού. Η μοναδική πληροφορία που απαιτείται είναι το ψηφιακό αρχείο που απεικονίζει συνοριακή γραμμή.

Επίσης οι χάρτες που χρησιμοποιήθηκαν το 1926 και επάνω τους χαράχτηκαν τα σύνορα, δεν μπορεί να χαρακτηρίζονται σήμερα (δηλαδή μετά από 96 χρόνια) “απόρρητοι”! Θα μπορούσαν να είχαν δοθεί στην δημοσιότητα. Για τους πιθανούς λόγους που δεν δίδονται, θα αναφερθώ παρακάτω.

Η συνοριακή γραμμή – έτσι ή αλλιώς - δεν εμπίπτει στην κατηγορία του απορρήτου. Ο κ. Υπουργός, το πιο απλό που θα μπορούσε να κάνει, θα ήταν να παραπέμψει όποιον αμφισβητεί τους ισχυρισμούς του το ψηφιακό αρχείο της συνοριακής γραμμής που επικαλέστηκε στην απάντησή του, ώστε να διαπιστώσει ο καθένας την αλήθεια της επιχειρηματολογίας του για την θέση των προσφύγων...

- Όμως δεν το έκανε!

Πράγματι είχε κάποιους λόγους να μην αναφερθεί καν σε αυτό το ψηφιακό αρχείο, λόγοι οι οποίοι, όπως θα δούμε παρακάτω, δεν σχετίζονται με το "απόρρητο" των χαρτών. Το “απόρρητο” που αποκαλύφθηκε από αυτή του την άρνηση είναι άλλο: Αν και έχουν περάσει εκατό περίπου χρόνια από τον προσδιορισμό των συνόρων, συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή τους. Τα σύνορα χαράχτηκαν τότε σε κάποιους χάρτες. Όμως, όπως φαίνεται δεν τοποθετήθηκαν ως σημεία στο έδαφος. Η απόδοση συντεταγμένων από ένα χαρτογραφικό υπόβαθρο εκείνης της εποχής, πιθανόν να έχει πολλά προβλήματα και να εμπεριέχει αβεβαιότητες που η ακρίβεια του προσδιορισμού της θέσης ενός σημείου να φτάνει σε αρκετές δεκάδες μέτρα. Η συνήθης διαδικασία σε παρόμοιες περιπτώσεις που ακολουθούν τα ενδιαφερόμενα κράτη είναι ότι ορίζουν επιτροπές εμπειρογνώμων και προχωρούν σε διαπραγματεύσεις για να διαμορφώσουν μια κοινή αποδοχή της υλοποίησης των συνόρων. Μια παρόμοια διευθέτησης συνόρων, για διαφορετικούς όμως λόγους, έγινε πρόσφατα ανάμεσα στην Ιταλία και την Ελβετία (Κλιματική αλλαγή: Το λιώσιμο παγετώνα μετατοπίζει τα… σύνορα μεταξύ Ελβετίας και Ιταλίας). Απ’ ότι γνωρίζω κάποια ανάλογη διευθέτηση των συνόρων στον Έβρο, από το τριεθνές μέχρι τις εκβολές του, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας δεν έχει γίνει από το 1926 μέχρι σήμερα. Μήπως όμως έχει γίνει κάποιες ανάλογες “διευθετήσεις” που δεν τις γνωρίζουμε;

Αν κάποιος θεωρεί ότι μόνον η απόφαση του 1926 για τον προσδιορισμό της συνοριακής οριογραμμής, αρκεί για την υλοποίησή τους (με την ακρίβεια που την προσδιόρισε ο κ. Υπουργός στην απάντησή του στην Βουλή), είναι βέβαιο ότι πλανιέται… Σήμερα η διαχείριση των χαρτογραφικών δεδομένων γίνεται με ψηφιακά αρχεία που απεικονίζουν τις γραμμές με τις συντεταγμένες τους (στα αντίστοιχα προβολικά συστήματα) και εντοπίζεται η θέση τους στο έδαφος με GPS. Επίσης για να είναι έγκυρα αυτά τα αρχεία, θα πρέπει να περιλαμβάνουν στα μεταδεδομένα τους την ακρίβεια απόδοσης των συντεταγμένων. Αν αυτά τα αρχεία έχουν προκύψει για παράδειγμα από ψηφιοποίηση χαρτών, τότε η ακρίβεια τους, εκτός των άλλων παραγόντων που την επηρεάζουν, είναι αντίστροφα ανάλογη της κλίμακας του χάρτη. Για να το πω πιο απλά, κάθε σημείο που περιλαμβάνει ένα ψηφιακό αρχείο, αυτό αντιστοιχεί στο έδαφος με όλα τα εσωτερικά τα σημεία ενός κύκλου που η ακτίνα του είναι η ακρίβεια της ψηφιακής του απόδοσης.

Επειδή λοιπόν η συνοριακή γραμμή δεν είναι κάποια απόρρητη πληροφορία, το ελληνικό δημόσιο έχει δώσει στην δημοσιότητα -στα πλαίσια των ευρωπαϊκών του δεσμεύσεων, όπως έχω αναφέρει παραπάνω - σε κοινή χρήση ένα ανάλογο αρχείο, το οποίο είναι ενσωματωμένο στην Ευρωπαϊκή Υποδομή INSPIRΕ. Είναι απίθανο να μην έχει εγκριθεί και από τις αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες προΐσταται ο κ. Υπουργός. Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να δίνεται λαθεμένη εικόνα για τα σύνορα της χώρας, αν εκεί δεν απεικονίζονται σωστά.

- Έτσι δεν είναι κ. Υπουργέ;

Στην Υποδομή χωρικών δεδομένων INSPIRΕ, στην οποία συμμετέχει η Χώρα μας η ΓΥΣ δεν έχει παραχωρήσει κανένα δεδομένο. Η μόνη καταχώρηση που περιλαμβάνει την συνοριακή γραμμή είναι ένα ψηφιακό αρχείο του Υπουργείου Εσωτερικών. Το αρχείο αυτό, μπορεί οποιοσδήποτε να το κατεβάσει από το GEODATA.gov.gr και το επαναχρησιμοποιήσει όπου θέλει, βρίσκεται [εδώ].

Μια συγκριτική έρευνα των διαφορετικών εκδοχών της συνοριακής γραμμής στον ‘Εβρο, δείχνει  ότι αυτό το αυτό το αρχείο έχει την μεγαλύτερη συγγένεια με αυτό που χρησιμοποιεί σήμερα η ΓΥΣ στην γεωπύλη της και πιθανόν να είναι μια παλαιότερη εκδοχή του, όπως θα δείξω παρακάτω.

Ένα τμήμα του, που σχετίζεται με το θέμα της απάντησης του κ. Υπουργού που αφορά στην περιοχή του Έβρου, το μετασχημάτισα σε φορμάτ KMZ, ώστε να μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας για να το δείτε πάνω στους δορυφορικούς χάρτες του Goolge Erth Pro καθώς και σε άλλα ανάλογα συστήματα που διατίθενται δωρεάν στο internet, από [εδώ].

Η παρακάτω εικόνα - με βάση αυτό το "επίσημο" αρχείο - παρουσιάζει σε ένα ευρύτερο μέρος της περιοχής που διαδραματίστηκαν τα γνωστά γεγονότα με τους πρόσφυγες το καλοκαίρι:

(κλικ στις εικονες για μεγένθυση)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
- Η κόκκινη γραμμή είναι τα σύνορα σύμφωνα με “επίσημα δεδομένα” από το GEODATA.gov.gr, και ταυτίζονται με αυτά που επικαλείται ο κ.υπουργός στην απάντησή του στην βουλή.
- Η κίτρινη γραμμή είναι τα σύνορα όπως απεικονίζονται από την Google, την ESRI και άλλες εταιρείες που παρέχουν χαρτογραφικά δεδομένα και χρησιμοποιούνται στην χώρα μας, αλλά και διεθνώς.
- Τα [1],[2] και [3] είναι τα σημεία που αναφέρονται στην απάντηση του κ. Υπουργού και προσδιορίζουν τις θέσεις απ' όπου οι πρόσφυγες κοινοποίησαν το στίγμα τους.

-   Τι διαπιστώνουμε απ’ αυτή την εικόνα;

Α - Το σημείο [1] απέχει από την επίσημη ελληνική συνοριακή γραμμή των συνόρων 19 μέτρα, το σημείο [2] 31 μέτρα και το σημείο [3] 5 μέτρα. Αν δεχτούμε ότι οι συντεταγμένες τους προσδιορίστηκαν από GPS κινητού τηλεφώνου κάποιου πρόσφυγα, τότε η ακρίβεια τους μπορεί να διακυμαίνεται από 10-50 μέτρα. Το συμπέρασμα είναι ότι αν θεωρήσουμε ότι είναι ακριβής η επίσημη απεικόνιση των συνόρων του ελληνικού κράτους - αυτό δηλαδή που ισχυρίζεται ο κ. Υπουργός - τότε υπάρχουν κάπως περισσότερες περισσότερες πιθανότητες να ήταν οι πρόσφυγες στην τουρκική περιοχή όταν έστειλαν το στίγμα. Βέβαια οι πρόσφυγες που ήταν πάνω στην νησίδα - επειδή δεν είναι δέντρα φυτεμένα σε μια θέση - είχαν την ελευθερία να κινούνται σε όλη την επιφάνειά της. Εξάλλου επάνω στην νησίδα δεν είναι υλοποιημένα με κάποιο τρόπο τα σύνορα. Αν ήθελαν να μάθουν που βρίσκονται, η πιο εύκολος τρόπος ήταν οι χάρτες της Google οι οποίοι δείχνουν ότι πράγματι είναι εντός των ελληνικών συνόρων. Αυτό εξάλλου δείχνει και η γεωπύλη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ανέφερα παραπάνω.

Επίσης η νησίδα βρίσκεται κοντά στην ελληνική όχθη με μέση απόσταση 15-20 μέτρα, ενώ η μέση απόσταση από την απέναντι όχθη είναι μεγαλύτερη από 75 μέτρα, γιαυτό είναι αναμενόμενο οι πρόσφυγες τις πιο πολλές ώρες να κυκλοφορούσαν για λόγους κάλυψης στην πίσω πλευρά της νησίδας που βλέπει προς την Τουρκία. Αυτό που είδαν οι μετανάστες- ότι δηλαδή βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας - βλέπουν και οι Τούρκοι πολίτες και γελάνε κάτω απ’ τα μουστάκια τους για το πώς η χώρα μας τους παραχώρησε την μισή νησίδα στον Έβρο ως δωράκι…

Ας δεχτούμε, παρ' όλες αυτές τις ενστάσεις που προανέφερα, ότι πράγματι έχει δίκιο ο κ. Υπουργός και οι πρόσφυγες ήταν εκτός των ελληνικών συνόρων. Αυτή η επίσημη ελληνική θέση, είναι αφορμή πιθανόν αύριο το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας να κάνει διάβημα την Google για να αποκαταστήσει την σωστή γραμμή των συνόρων στο συγκεκριμένο σημείο, σύμφωνα μάλιστα με την σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Κυβέρνησης. Μικρό το κακό, μπορεί να πει κάποιος.Όμως το ζήτημα δεν εξαντλείται μόνον σε αυτό το σημείο...

Β -  Την θέση της Κυβέρνησης για το προσδιορισμό της συνοριακής γραμμής όπως την παρουσίασε ο κ. Υπουργόςα, ας την πάρουμε στο χέρι και ας την πάμε μια βόλτα λίγο παραπέρα για να δούμε τι θα συμβεί εκεί. Ας εφαρμόσουμε λοιπόν, την ίδια ακριβώς λογική επιχειρηματολογία που χρησιμοποίησε κ. Υπουργός και στα σημεία [Α] και [Β] που σημειώνονται στον παραπάνω χάρτη.

1. Πάμε στο σημείο [Α], που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3 χιλιόμετρα από τα σημεία [1],[2] και [3]. Η περιοχή στο σημείο [Α], είναι στην απέναντι όχθη και ανήκει στο ελληνικό κράτος σύμφωνα με τα στοιχεία που χρησιμοποιεί ο κ. Υπουργός. Αν βρεθούν εκεί πρόσφυγες, τότε βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας, και επομένως η ευθύνη για την τύχη τους ανήκει στην χώρα μας... Αν το περιστατικό με τους πρόσφυγες είχε συμβεί εκεί στο σημείο [Α], πάω στοίχημα πως ο κ. Υπουργός, θα είχε επικαλεστεί ως σύνορα αυτά που παρουσιάζει η Google. Ίσως να ισχυριζόταν και πως αυτά τα όρια που παρουσιάζει η Google έχουν επίσης την επίσημη έγκριση του Ελληνικού κράτους, όπως θα δείξω παρακάτω...

2. Ας περπατήσουμε μέχρι το σημείο [Β] που βρίσκεται σε λίγο πιο πέρα. Εκεί βρίσκονται κάποια καλλιεργήσιμα χωράφια δίπλα στην από δω όχθη, τα οποία σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή του ελληνικού κράτους που εκφράζει ο κ. Υπουργός, ανήκουν στην Τουρκία. Αυτά όπως φαίνεται τα καλλιεργούν κάτοικοι της απ’ δω όχθης. Αν εμφανιστεί κάποιος Τούρκος πολίτης από την άλλη όχθη και τα διεκδικήσει ως ιδιοκτησία του, ποια γραμμή για τα σύνορα θα επικαλεστεί ο κύριος Υπουργός; Την ίδια που επικαλείται τώρα στην απάντησή του για τους μετανάστες ή αυτή που δείχνει η Google;

Βέβαια στο Κτηματολόγιο απ’ ότι φαίνεται έχουν γνώση του προβλήματος της ύπαρξης “γκρίζων ζωνών” στον Έβρο, γιαυτό δείχνουν την περιοχή πλημμυρισμένη! Αν θέλατε να εντοπίσετε την θέση της ιδιοκτησία σας που βρίσκεται για παράδειγμα στο σημείο [Β] του προηγούμενου χάρτη, μάλλον δεν θα καταφέρνατε τίποτα…3. Ας πάμε και στο τριεθνές σημείο. Εδώ θα αφήσω στον αναγνώστη τον σχολιασμό από την σύγκριση μεταξύ της κόκκινης (επίσημης: Υπουργείο εσωτερικών) και της κίτρινης (ανεπίσημης: Google) γραμμής των συνόρων.Εκείνο που θα προσθέσω εδώ είναι μια ακόμα άλλη εκδοχή των συνόρων, από την πλέον έγκυρη πηγή για τον καθορισμό της συνοριογραμμής (την ΓΥΣ). Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί φαίνεται να ανταποκρίνεται στην υπάρχουσα κατάσταση. Εδώ διαφαίνεται πως έχει γίνει κάποια “διαπραγμάτευση” και έχουν διευθετηθεί τα σύνορα με πιο συγκεκριμένο τρόπο από αυτόν που περιγράφεται το 1926 (λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα διαμορφωμένη κατάσταση και την κοίτη του ποταμού), χωρίς να υπάρχει “γκρίζα ζώνη”. Η παρακάτω εικόνα είναι από την γεωπύλη της ΓΥΣ.Τα παραπάνω στοιχεία είναι μόνον ένα μέρος από τα δεδομένα που αποδεικνύουν ανοικτά ζητήματα στον προσδιορισμό της συνοριακής γραμμής στον Έβρο και την ύπαρξη γκρίζων περιοχών. Από τότε που χαράχτηκαν τα σύνορα στον Έβρο, σύντομα συμπληρώνεται εκατονταετία. Πολλές αλλαγές έχουν από τότε σημειωθεί στο ποτάμι που αποτελεί φυσικό όριο στην περιοχή. Αν η μη συσχέτιση της συνοριακής γραμμής- όπως ορίστηκε το 1926 - με την κοίτη του ποταμού περιπλέκει το ζήτημα της απροσδιοριστίας, οι πολιτικές με τις οποίες διαχειρίζεται το ζήτημα η ελληνική κυβέρνηση  μπερδεύουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα... 

Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει μια  “γκρίζα ζώνη” που ούτε το Ελληνικό Κράτος, ούτε το Τουρκικό θέλουν να ξεκαθαρίσουν, το καθένα για τους δικούς του λόγους. Ο κ. Υπουργός με την απάντησή του στην βουλή προσπάθησε να αποκρύψει αυτήν την πραγματικότητα, ισχυριζόμενος ότι τα σύνορα είναι προσδιορισμένα με τέτοια ακρίβεια που εξαφανίζεται αυτή την “γκρίζα ζώνη”. Αυτό φαίνεται πως ισχύει μόνο σε μια μικρή περιοχή γύρω από το τριεθνές σημείο στον Έβρο. Μέχρι τις εκβολές του όμως υπάρχουν αρκετά αδιευκρίνιστες περιοχές. Μην ξεχνάμε πως ο “φράκτης” στον Εβρο, είναι στην πραγματικότητα μια πρακτική που οριοθετεί αυτή την γκρίζα ζώνη, αφού εκεί είναι στην πράξη τα σύνορα της χώρας... Η επίκληση του “απορρήτου” είναι ένας στρουθοκαμηλισμός για την απόκρυψη του προβλήματος και όχι για την επίλυσή του. Μέχρι λοιπόν να ξεκαθαριστεί το πρόβλημα, ο περισσότερος κόσμος - εντός και εκτός της χώρας -  θα πιστεύει ότι τα σύνορα της χώρας είναι αυτά που βλέπει στην Google...

Αυτό δεν ενοχλεί το Ελληνικό κράτος. Αν είχε ενοχληθεί θα είχε διευθετήσει το ζήτημα. Απ’ ότι μπορούμε να διαπιστώσουμε έχει καλές σχέσεις συνεργασίας με την Google. H Google καλύπτει  τις απαιτήσεις του σε πιο ασήμαντα πράγματα που αφορούν τα χαρτογραφικά δεδομένα, που άλλες ιδιωτικές εταιρείες δεν το κάνουν. Ας δούμε ένα παράδειγμα:

Το εθνικό κτηματολόγιο, για λόγους “εθνικής ασφάλειας” έχει αλλοιώσει την εικόνα στην περιοχή που έχει την έδρα του ο κ. Υπουργός:Την μια παρόμοια αλλοίωση καταγράφει και η Google στους δικούς της χάρτες, προφανώς με την συναίνεσή της, όχι  όμως με δικής πρωτοβουλία. Δεν δείχνει την φωλιά του κ. Υπουργού ως πολυκατοικία όπως το Κτηματολόγιο, αλλά σκόπιμα θολωμένη, για να μην κατηγορηθεί για πλαστογραφία και χάσει την αξιοπιστία της. Ως γνωστόν άλλο είναι αδίκημα η σκόπιμη παραπλάνηση και η παραποίηση δεδομένων, ενώ η ασάφεια... Όμως η Microsoft, αν και είναι από τους πιο καλούς πελάτες του Ελληνικού δημοσίου, δεν αποδέχεται παρόμοιες παρεμβάσεις στα προϊόντα της, γιαυτό δείχνει την παρακάτω εικόνα για την ίδια περιοχή:Είναι λοιπόν λογικό ότι αν το ελληνικό κράτος ήθελε να αποκαταστήσει την “αλήθεια” που αποκάλυψε ο κ. Υπουργός στην Βουλή των Ελλήνων για σύνορα της χώρας στο σημείο της νησίδας, θα ζητούσε από την Google να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις. Δεν φαντάζομαι να μην του έκανε το χατήρι, με δεδομένο ως προφανές ότι το Τουρκικό κράτος θα προέβαινε κάποια διαμαρτυρία. Τι γιατί δεν είναι δύσκολο να το προβλέπει ο καθένας. Το ίδιο πιθανόν θα έκανε και η Microsoft και θα αποδεχόταν το συγκεκριμένο αίτημα, γιατί πουλάει "εικόνα" και όχι σύνορα με το δικό της προϊόν. Όμως ο κ. Υπουργός δεν έχει προβεί σε καμία ανάλογη ενέργεια. Ούτε πρόκειται να το κάνει  στο μέλλον. Πάμε στοίχημα;

- Όλοι αυτοί οι κυβερνητικοί χειρισμοί - από τα σύνορα στον Εβρο ως το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας στην Αθήνα - που γίνονται με κάλυμα το  δήθεν απόρητο, δεν μοιάζουν σαν μια κοινοβουλευτική φαρσοκωμωδία, που δυστυχώς κάποιοι στην χώρα μας την παίρνουν στα σοβαρά;
ΔΕΙΤΕ:

- Χάρτες 1926 για τα σύνορα στον Εβρο (πηγή: το Ιταλικό
Istituto Geografico Militare  στην κατηγορία “αντίκες” ):

https://drive.google.com/file/d/1dU06CxtRNLscXMx4bn8DYbBakYo-VOgP/view?usp=sharing


ΔΙΑΒΑΣΤΕ:

- Άγγελος Μ. Συρίγος: Καθεστώς ελληνοτουρκικών συνόρων βάσει της συνθήκης της Λωζάννης

https://drive.google.com/file/d/15m01YPB5C_n9a0y66zHSmF7Zf8XlIw9i/view?usp=sharing
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου


ΑΛΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ