ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ!
Αγωνιζόμαστε για την "ΣΥσπείρωση της ΡΙΖοσπαστικής Αριστεράς" στην κατεύθυνση της κοινής δράσης στους μαζικούς χώρους και τα κοινωνικά κινήματα, και παράλληλα για την πολιτική της συγκρότηση σε ένα ενιαίο αμεσοδημοκρατικό πολιτικό φορέα

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014

Ο Α. Μπαντιού στην Νομική (25/1/20014)

Μέρος (Ι)
Θεματικές ενότητες:

Για την τρόικα
Ο “άλλος κόσμος” σήμερα δεν υπάρχει...
Τα τείχη της παγκοσμιοποίησης
Το “υποκείμενο” των αποκλεισμένων
Η μετανάστευση ως θεμελιακό πολιτικό πρόβλημα
Η “επαναθεμελίωση” του κομμουνισμού
Το “όραμα” της δυτικής δημοκρατίας.
Ο “πόλεμος” ως επέκταση της “δημοκρατίας”
Ο “ζωντανός κόσμος” και ο “διεθνισμός”
Ανήκουμε στον “ίδιο κόσμο” με τους μετανάστες
Για την διαφορετικότητα των “ταυτοτήτων”
Η “ενσωμάτωση”
Οι πολιτικές της “αφομοίωσης” οδηγούν στον φασισμό και τον πόλεμο
Ο “κόσμος των ζωντανών” και οι διαφορετικές ταυτότητας
Τι είναι “ταυτότητα”;
“Ταυτότητα” και “διαφορά”


Μέρος (ΙΙ)

Θεματικές ενότητες:

Για την “διαστολή” της ταυτότητας
Φασισμός: Η ταυτότητα ως “ταύτιση”
Η απάντηση στον φασισμό
Δεν υπάρχει “κόσμος”, μόνον “τείχη”...
Για την “δημιουργική” ταυτότητα
Για τον νέο διεθνισμό
Η πολιτική σημασία της “πίστης” στον “κόσμο των ζωντανών”


1 σχόλιο :


ΑΛΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ